ประเภทนักลงทุน WELTRADE

นักแม่นปืน

วิเคราะห์สถานการณ์อย่างช้าๆ
และเข้าซื้อขายด้วยตำแหน่งที่ดีที่สุดด้วยจำนวนของการธุรกรรมที่น้อยครั้ง แต่ละครั้งจะประสบความสำเร็จสูงสุด

5 หลักของการประสบความสำเร็จ

มีสมาธิสูงสุด
ยิงเพียงครั้งเดียวแต่ด้วยความแม่นยำ
โฟกัสในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น
เร่งรีบเป็นสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาด , รอเท่านั้นที่จะได้ตำแหน่งที่ดีที่สุด
ชัยชนะเท่านั้นที่ถาวร

คนที่ต้องทำตามกฎเกณฑ์และรายละเอียดมาก พิจารณาอย่างรอบคอบทุกขั้นตอน นี่คือสไตล์ของนักแม่นปืน รับรองได้เลยว่าทุกนัดที่ยิงออกไปจะแม่นยำและเข้าเป้าหมาย

สงวนท่าที หาวิธีการและวางแผนตลอดเวลา นั่นเองที่ทำให้การตัดสินใจของนักแม่นปืนไม่สามารถคาดเดาได้

ละเอียดอ่อน และรอบคอบอยู่ตลอดเวลา ระมัดระวังสิ่งรอบตัวที่อาจจะทำให้เกิดข้อโต้แย้งใดๆ แต่ไม่เคยลังเลเลยเวลาที่จะ “เหนี่ยวไก”

นี่คือลักษณะการลงทุนที่ตรงกับคุณหรือไม่ ?
ลองตรวจสอบในทางปฏิบัติ
เริ่มเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ !